Text

Michel Foucault en disciplinering
Tekst over moderne disciplinaire machtsuitoefening.

‘De gevangene weet niet of hij op een bepaald moment gezien wordt, maar hij weet wel dat hij op elk moment zichtbaar is. Het panopticon is volgens Foucault een controlemachine. De macht functioneert onpersoonlijk en automatisch. De gevangenen worden geïndividualiseerd, de macht daarentegen wordt gedesindividualiseerd.’

Lees meer.

Marshall McLuhan: Statistiek als medium
Tekst over moderne statistiek als mediale extensie.

‘Het verhaal van Narcissus bespreekt niet alleen de obsessieve fascinatie van de mens met nieuwe extensies van zijn lichaam, maar laat ook zien dat deze extensies niet los te zien zijn van wat McLuhan ‘amputaties’ noemt.’

Lees meer.

Society of control
Tekst over de (post)moderne controlemaatschappij.

‘Het creëert dan ook een samenleving, die niet stabiel en organisch is, maar onpersoonlijk en verdachtmakend, en een vorm van kennis vereist die publiekelijk zichtbaar en objectief is.’

Lees meer.