Dossier Foucault

Antistrategische singulariteit

‘Zou men mij vragen welke visie ik heb op wat ik doe, dan zou ik antwoorden: als de strateeg degene is die zegt: “Wat kan mij de dood, de noodkreet, de opstand van deze of gene schelen tegenover het heil van het geheel en wat kan mij dit of dat algemeen beginsel schelen in de specifieke situatie waarin wij ons bevinden,” dan maakt het mij niet uit of die strateeg een politicus, een historicus, een revolutionair, een aanhanger van de sjah of van de ayatollah is. Mijn theoretische moraal gaat daartegenin, die is “antistrategisch”: respect tonen als het specifieke in opstand komt, niet toegeven als de macht het universele schendt. Een eenvoudige keus, een moeizame toepassing; want je moet tegelijkertijd gespitst blijven op wat, enigszins onder de geschiedenis gelegen, die geschiedenis onderbreekt en door elkaar schudt, en letten op wat, enigszins achterlopend op de politiek, die politiek onvoorwaardelijk dient af te grenzen. Uiteindelijk is dat mijn werk: ik ben noch de eerste noch de enige die dat doet. Maar ik heb ervoor gekozen.’

Uit: Didier Eribon, Michel Foucault. Een biografie (Amsterdam 1989), 309

Michel Foucault, ‘Inutile de se soulever?’, Le Monde, 11 mei 1979

Teksten van en over Michel Foucault:

Dillon, Michael – Biopolitics of security in the 21st century (pdf)

Dillon, Michael – Governing through contingency – The security of biopolitical governance (pdf)

Elden, Stuart – Rethinking governmentality (pdf)

Foucault, Michel – Spaces of security – The example of the town – Lecture of 11th Jan 1978 (pdf)

Foucault, Michel – Security, Territory, Population (pdf)

Han-Pile, Béatrice – Is Early Foucault an Historian (pdf)

Jessop, Bob – From micropowers to governmentality (pdf)